+38 044 204 81 13

Навчання

КАЙДЗЕН Клуб в Україні проводить навчальні заходи, які дають можливість представникам українських компаній краще зрозуміти сутність філософії КАЙДЗЕН, а також допомагають отримати величезну теоретичну базу для початку та підтримки впровадження інструментів КАЙДЗЕН.

 

Теми наших заходів охоплюють абсолютно всі сегменти, які присутні в діяльності компанії. Наші заходи будуть цікаві та корисні як для співробітників виробництва, так і для адміністративних співробітників кожної компанії. Тому що не можна впровадити КАЙДЗЕН тільки в одному відділі компанії. Постійне поліпшення повинне бути присутнім на всьому підприємстві. І чим більше співробітників компанії прийме ідеологію КАЙДЗЕН, тим більша імовірність успіху у впровадженні інструментів ощадливого виробництва.

 

Навчальні заходи КАЙДЗЕН Клубу проходять у форматі:

 

СЕМІНАРІВ

Основною метою проведення семінарів КАЙДЗЕН Клубу в Україні є ознайомлення учасників із концепціями та технологіями впровадження постійних поліпшень шляхом подання теоретичних знань про інструменти КАЙДЗЕН (5S, Канбан, візуалізації, TMP, системи швидкого переналагодження  SMED та ін.) Другою важливою метою є навчання побудові правильної моделі розвитку (управління) компанії і підходам роботи з персоналом.

 

КАЙДЗЕН Клуб в Україні проводить семінари із залученням як іноземних (в основному японських), так і українських експертів усфері:

 • ощадливого виробництва;
 • управління виробництвом;
 • управління якістю;
 • управління проектами;
 • стратегічного менеджменту;
 • управління та розвитку трудових ресурсів;
 • маркетингу.

 

Семінари можуть бути як загальними, так і корпоративними (для підприємств та організацій на їх території).

 

Тривалість семінарів  один-два дні.

 

Кількість учасників  до 30 осіб у групі на загальних семінарах та до 25 осіб у групі на корпоративних семінарах.

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

 

ТРЕНІНГІВ

Основна мета тренінгів, які проводить КАЙДЗЕН Клуб в Україні  це закріплення учасниками теоретичних знань, одержаних на наших семінарах. Учасники тренінгів отримують більш поглиблене розуміння концепцій, інструментів, технологій ощадливого виробництва, інструментів КАЙДЗЕН, роботи з персоналом, управління компанією і формування розуміння цих методів та інструментів з метою практичного застосування цих інструментів на своїх підприємствах і організаціях.

 

Часто тренінги є продовженням семінарів, щоб відразу закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

 

На тренінги залучаються як іноземні, так і українські тренери з багаторічним досвідом роботи в певній галузі, а саме:

 • ощадливого виробництва;
 • управління виробництвом;
 • управління якістю;
 • управління проектами;
 • стратегічного менеджменту;
 • управління та розвитку трудових ресурсів;
 • маркетингу.

 

Тренінги також можуть бути як загальними, так і корпоративними.

 

Тривалість тренінгу  два-три дні (залежно від складності теми).

 

Кількість учасників  до 25 осіб у групі.

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

 

МАЙСТЕР-КЛАСІВ

Майстер-класи від КАЙДЗЕН Клубу – це ефективна форма передачі знань, умінь, навичок, обміну досвідом шляхом демонстрації оригінальних практичних методів і знань в області застосування інструментів КАЙДЗЕН, роботи з персоналом та успішної організації ведення бізнесу.

 

В якості тренерів-майстрів виступають топ-менеджери, директори та провідні фахівці українських та зарубіжних компаній, які мають величезні знання і практичний досвід впровадження філософії ощадливого виробництва.

 

Основними завданнями майстер-класів є:

 • створення умов для професійного самовдосконалення учасників;
 • демонстрація досвіду та навичок роботи окремих компаній з впровадження інструментів КАЙДЗЕН, загального залучення персоналу та успішного управління компанією.

 

Тривалість майстер-класів – від 2 до 6 годин.

 

Кількість учасників у групах – 15-30 осіб.

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

 

Наші партнери
Наші клієнти