+38 044 204 81 13

Сертифікаційні програми

Підвищення ефективності виробництва  головне завдання, яке стоїть перед компаніями незалежно від сфери їхньої діяльності. Ощадливе виробництво є однією з найважливіших концепцій підвищення ефективності діяльності кожної організації. Дана методика допомагає вирішувати завдання, які є запорукою успішного розвитку компанії, а саме:

 

 • збільшення оборотності запасів;
 • зниження витрат виробництва;
 • поліпшення якості продукції;
 • підвищення продуктивності праці;
 • скорочення терміну виконання заявки клієнта та ін.

 

Для підвищення продуктивності та ефективності компанії необхідна активна участь персоналу підприємства на всіх, без винятку, рівнях. Практика показує, що для підвищення ефективності процесів і діяльності в цілому, мало володіти методиками підвищення ефективності, необхідно вміло керувати змінами на рівнях від бригадирів та майстрів до керівника компанії.

 

КАЙДЗЕН Клуб в Україні пропонує багаторівневу програму підготовки сертифікованих ПРАКТИКІВ та ЕКСПЕРТІВ з розвитку виробництва на принципах Ощадливого виробництва.

 

Цільова аудиторія:

 • Керівники та провідні фахівці підрозділів з впровадження Ощадливого виробництва;
 • Лідери проектів з підвищення ефективності;
 • Лінійні керівники виробничих підрозділів, ділянок;
 • Учасники пілотних проектів з впровадження Ощадливого виробництва.

 

Сертифікаційна програма включає в себе підготовку ПРАКТИКІВ та ЕКСПЕРТІВ з Ощадливого виробництва.

 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ПРОХОДЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Курс підготовки ПРАКТИКІВ з Ощадливого виробництва спрямований на освоєння загальних підходів щодо підвищення ефективності процесів для тих керівників і фахівців, які не мають досвіду, мають невеликий досвід чи хочуть структурувати раніше отримані знання та досвід участі в процесах перетворення виробничої системи.

 

У рамках курсу підготовки ПРАКТИКІВ з Ощадливого виробництва учасники:

 • знайомляться з основами методології Ощадливого виробництва;
 • набувають вміння аналізу процесів, вироблення рішень і здатність ефективно брати участь у роботах з підвищення ефективності.

 

Керівники компаній, направляючи своїх співробітників на даний курс, отримають в результаті персонал, мотивований на впровадження Ощадливого виробництва.

 

ЦІЛІ КУРСУ:

 • Розуміння можливостей системи Ощадливого виробництва для підвищення ефективності операційної діяльності підприємства;
 • Освоєння базових інструментів Ощадливого виробництва, націлених на досягнення швидкого результату.

 

ЗАДАЧІ КУРСУ:

 • Дати розуміння про можливості застосування принципів Ощадливого виробництва для підвищення операційної ефективності компанії;
 • Сформувати нове бачення процесів виробництва, обслуговування, планування, управління з позицій Ощадливого виробництва;
 • Роз'яснити найбільш ефективні для застосування на підприємстві методики та інструменти Ощадливого виробництва, виходячи з актуальних цілей компанії;
 • Навчити методикам опису, аналізу та моделювання бізнес-процесів за допомогою картування потоків створення цінності.

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ:

 • Розуміння філософії та принципів Ощадливого виробництва;
 • Нове бачення виробничих, офісних, адміністративних, управлінських бізнес-процесів з позицій Ощадливого виробництва;
 • Отримання уявлення про методики та інструменти Ощадливого виробництва;
 • Набуття вмінь із застосування інструментів Ощадливого виробництва.

 

Навчання буде проходити на виробничому підприємстві.

Співвідношення теорії та практики становить 20:80.

 

ГРУПА  – 14-16 УЧАСНИКІВ

ПРОГРАМУ ПРОВОДИТЬ РОСІЙСЬКИЙ ТРЕНЕР

 

ПОДИВИТИСЯ ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЙБЛИЖЧУ ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИКІВ З ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Сертифікаційна програма підготовки ПРАКТИКІВ з Ощадливого виробництва складається з 2-х МОДУЛІВ:

 

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

Між модулями обов'язкова перерва 3-5 тижнів, яка необхідна для виконання домашніх завдань та закріплення отриманих знань на практиці.

 

Після виконання домашніх завдань учасники надають звіти у вигляді презентації та письмове підтвердження керівника підприємства про досягнутий результат.

 

При успішному проходженні вищевказаних модулів Програми учаснику видається Сертифікат ПРАКТИКА з Ощадливого виробництва.

 

Після отримання Сертифікату ПРАКТИКА з Ощадливого виробництва учасник може продовжити навчання за Сертифікаційною програмою підготовки ЕКСПЕРТІВ з Ощадливого виробництва.

Даний курс підготовки ЕКСПЕРТІВ з Ощадливого виробництва спрямований на освоєння підходів до підвищення ефективності процесів, а також для отримання знань та вмінь, необхідних для практичної реалізації програми впровадження Ощадливого виробництва на підприємстві.

 

У рамках курсу учасники:

 • знайомляться з методологією Ощадливого виробництва;
 • проходять поглиблену підготовку у сфері Ощадливого виробництва;
 • набувають вміння для аналізу процесів, вироблення рішень та здатності ефективно проводити роботи з підвищення ефективності діяльності компанії;
 • набувають вміння практичного застосування інструментів Ощадливого виробництва на виробництві та в офісі.

 

Програма підготовки ЕКСПЕРТІВ з Ощадливого виробництва вимагає наявності необхідної бази знань та вмінь, а також практичного досвіду у потенційного учасника Програми. Тому щоб пройти Програму підготовки ЕКСПЕРТІВ потрібно:

 • Підтвердити свої знання шляхом презентації невеликого проекту, який Вам буде запропоновано зробити, або
 • Пройти Програму підготовки ПРАКТИКІВ з Ощадливого виробництва та успішно здати всі МОДУЛІ Програми.

 

Керівники компаній, направляючи своїх співробітників на даний курс, отримають в результаті підготовлений персонал, мотивований на впровадження Ощадливого виробництва і здатний навчати інших співробітників компанії.

 

ЦІЛІ КУРСУ:

 • Розуміння можливостей системи Ощадливого виробництва для підвищення ефективності операційної діяльності підприємства;
 • Освоєння методик та інструментів Ощадливого виробництва, націлених на підвищення ефективності та досягнення цілей підприємства;
 • Отимання вмінь практичного застосування інструментів Ощадливого виробництва;
 • Підготовка фахівців, які зможуть навчати інструментам Ощадливого виробництва інших співробітників компанії.

 

ЗАДАЧІ КУРСУ:

 • Дати розуміння про можливості застосування принципів Ощадливого виробництва для підвищення операційної ефективності компанії;
 • Сформувати нове бачення процесів виробництва, обслуговування, планування, управління з позицій Ощадливого виробництва;
 • Роз'яснити найбільш ефективні для застосування на підприємстві методики та інструменти Ощадливого виробництва, виходячи з актуальних цілей компанії;
 • Навчити методикам опису, аналізу та моделювання бізнес-процесів;
 • Навчити вмінням системного і послідовного застосування інструментів і принципів Ощадливого виробництва для досягнення поставлених перед виробництвом цілей і завдань;
 • Надати необхідні знання та вміння для можливості подальшого самостійного навчання інструментам Ощадливого виробництва інших співробітників компанії.

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ:

 • Отримання глибоких знань про методики та інструменти Ощадливого виробництва;
 • Освоєння методик інструментів Ощадливого виробництва шляхом практичного застосування їх в пілотній зоні;
 • Нове бачення виробничих, офісних, адміністративних, управлінських бізнес-процесів з позицій Ощадливого виробництва;
 • Досягнення поставленої мети через реалізацію поліпшень процесу в цілому з планом оперативного вирішення;
 • Розгортання робіт з Ощадливого виробництва на підприємстві;
 • Отримання вмінь застосування методик навчання на робочих місцях для підвищення операційної ефективності підприємства;
 • Навчені фахівці з Ощадливого виробництва, які зможуть самостійно проводити програми з навчання інших співробітників компанії.

 

Навчання буде проходити на виробничому підприємстві.

Співвідношення теорії та практики становить 20:80.

 

ГРУПА – 14-16 УЧАСНИКІВ

ПРОГРАМУ ПРОВОДЯТЬ РОСІЙСЬКІ ТА ЯПОНСЬКІ ТРЕНЕРИ

 

Сертифікаційна програма з підготовки ЕКСПЕРТІВ з Ощадливого виробництва складається із 7-ми МОДУЛІВ:

 

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 5

МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 7

Між модулями обов'язкова перерва 3-5 тижнів, яка необхідна для виконання домашніх завдань та закріплення отриманих знань на практиці.

 

Після виконання домашніх завдань учасники надають звіти у вигляді презентації та письмове підтвердження керівника підприємства про досягнутий результат.

 

При успішному проходженні вищевказаних модулів Програми учаснику видається Сертифікат ЕКСПЕРТА з Ощадливого виробництва.

 

Наші партнери
Наші клієнти